Ga naar de inhoud

Je private lease contract tussentijds opzeggen

je private leasecontract tussentijds opzeggen

Met het afsluiten van een private lease contract ga je een financiële verplichting aan voor enkele jaren. De meeste contracten zijn opgesteld met een looptijd van 3 tot 5 jaar (36 tot 60 maanden). De kans bestaat echter dat je als private lease rijder tussentijds van je contract af wilt. Dit omdat:

 • je een nieuwe baan hebt gevonden
 • een andere auto wil rijden
 • je gaat scheiden,
 • je een huis wilt kopen,
 • je ernstig ziek bent geworden,
 • je werkloos bent geworden,
 • je (bonus) kinderen hebt gekregen,
 • je gaat verhuizen naar een andere plaats,
 • of een nieuwehobby hebt gevonden…

Wat zegt het Keurmerk Private Lease eigenlijk over tussentijds opzeggen?
Met een keurmerk logo voel je je waarschijnlijk verzekerd van goede voorwaarden. Maar wat zegt de site van het Keurmerk Private Lease eigenlijk over tussentijds opzeggen?“…U kunt de leaseovereenkomst tussentijds opzeggen, op zijn vroegst tegen de eerste dag van het tweede jaar van de leaseperiode. In de Aanvullende voorwaarden kan echter bepaald zijn dat u tegen een eerdere dag kunt opzeggen. U moet een opzegtermijn van ten minste 1 maand in acht nemen.”

Bij opzegging dient u een opzeggingsvergoeding te betalen. Deze opzeggingsvergoeding staat los van de afrekening van eventuele meerkilometers op het moment waarop de leaseovereenkomst eindigt, tenzij in de Aanvullende voorwaarden anders is bepaald.”

“Bent u genoodzaakt de leaseovereenkomst op te zeggen omdat betaling van de leasetermijnen buiten uw schuld voor u onmogelijk is geworden? Meld dit dan bij de leasemaatschappij en onderbouw dit met schriftelijke stukken. De leasemaatschappij zal samen met u tot een redelijke oplossing proberen te komen voor de betaling van de opzegvergoeding, bijvoorbeeld door een betaalregeling aan te bieden…”


In de alinea hierboven staat gewoon letterlijk dat wanneer je buiten jouw schuld om je leasetermijnen niet kunt voldoen, je toch moet betalen… Kortom het keurmerk legt doodleuk alle risico bij de leaser. Vervolgens lezen we in Artikel 47 van de Voorwaarden van het Keurmerk het volgende:Artikel 47. Hoe wordt de hoogte van de opzeggingsvergoeding bepaald bij opzegging na het eerste jaar?

“…Bij opzegging tegen het begin van het tweede jaar van de leaseperiode of tegen een latere dag geldt voor de opzeggingsvergoeding het volgende. Bij eerdere opzegging bepaalt artikel 48 de hoogte van de opzeggingsvergoeding.
1. Berekening
In de Aanvullende voorwaarden is een regeling opgenomen waaruit u kunt opmaken hoeveel de
opzeggingsvergoeding zal bedragen.
A. De opzeggingsvergoeding kan worden bepaald op een vast percentage van het bedrag van de gezamenlijke
termijnbedragen die u zonder de opzegging nog zou moeten betalen.

Rekenvoorbeeld:

Het vaste percentage is 50%. Het termijnbedrag is € 200,-. De overeengekomen leaseperiode is 36 maanden.
U zegt op tegen het begin van de 25e maand.
Zonder de opzegging zou u aan termijnbedragen nog 12 maanden x € 200,- = € 2.400,- moeten betalen.
De opzeggingsvergoeding bedraagt dus 50% van € 2.400,- = € 1.200,-.
B. De opzeggingsvergoeding kan ook op een andere manier bepaald worden, namelijk zodanig dat deze afhankelijk is
van o.a. de werkelijke duur van de leaseperiode. De berekeningswijze van de opzeggingsvergoeding in de Aanvullende
voorwaarden wordt in dat geval met een rekenvoorbeeld toegelicht.
Als u opzegt, geeft de leasemaatschappij u op verzoek een berekening van de opzeggingsvergoeding.
2. Maximum aan opzeggingsvergoeding
Hoe de opzeggingsvergoeding ook wordt berekend, er zit een grens aan. De opzeggingsvergoeding is ten hoogste
het bedrag van het verschil tussen de gezamenlijke termijnbedragen die u hebt betaald en nog moet betalen tot het
moment van opzegging en de gezamenlijke – hogere – termijnbedragen die u tot dat moment had moeten betalen als
u direct de leaseovereenkomst voor de kortere duur was aangegaan..”.


Huh? Horen we je nu denken. Staat daar nu echt 50%? Ja! Dat staat er echt: Het vaste percentage is 50% van de resterende maanden! Dit betekent dat jij wanneer je wegens omstandigheden tussentijds van het contract af wilt. Je voor de resterende looptijd nog de helft van het maandbedrag moet betalen. En dat zonder dat je nog gebruik maakt van de auto…”

Daarmee is tussentijds opzeggen voor jou pijnlijk duur. Want je betaalt dan immers nog maanden geld voor een private leaseauto die niet meer tot je beschikking staat, én voor een eventueel alternatief (OV, huur of andere auto)…
En wat doet de leasemaatschappij in de tussentijd? Die verdient ondertussen mogelijk twee keer geld: namelijk jouw geld voor een auto die ze feitelijk niet meer aan je verhuren, plus geld van een nieuwe huurder danwel koper van de betreffende auto… Daarmee verdient de leasemaatschappij aan jouw malaise als je de leasetermijnen onverhoopt niet kunt opbrengen. Dat lijkt ons best een perverse prikkel.

Daarom hebben wij deze site opgericht!
Dus… moet je onverhoopt van je private lease auto af? Bied hem dan aan op deze site en bereik duizenden mensen die op zoek zijn naar een private lease contract ter overname:

 • Plaats al vanaf € 19,95 één maand lang je auto binnen 5 minuten online en bespaar jezelf de dure opzegkosten (50% van alle resterende maandtermijnen) en looptijd.
 • Honderden private leasers gingen je al voor. Kijk maar op onze pagina met het actuele aanbod, daar staan nu 142 Private Lease Occasions. Waar wacht je nog op?

Het laatste aanbod in je mailbox? Schrijf je in voor onze updates