Ga naar de inhoud

Wat gebeurt er met een Private lease contract bij overlijden?

private lease bij overlijden

Onlangs kregen we een vraag binnen met de volgende strekking: Wat gebeurt er met een Private lease contract als iemand komt te overlijden?
En hoewel we liever niet te vaak stilstaan bij de dood, willen we je hier wel informeren waar het een private lease contract betreft.

Wat als de enige contractant van het private lease contract overlijd?
Het keurmerk private lease schrijft hier allereerst over op haar site:

“… In geval van overlijden van de contractant kunt u kosteloos van de overeenkomst af. Als u overlijdt, kan een van uw erfgenamen en de leasemaatschappij de leaseovereenkomst direct opzeggen. De leasemaatschappij kan opzeggen door toezending van een brief aan uw laatst bekende adres. Er zijn voor de opzegging in verband met uw overlijden geen kosten verschuldigd. Uw erfgenamen zijn dan wel verplicht het voertuig direct na de opzegging in te leveren en blijven verplicht tot het moment van inlevering het termijnbedrag en andere openstaande bedragen te betalen…”

Conclusie: De nabestaanden blijven dus betalen totdat de auto weer is ingeleverd.

Wat als iemand anders heeft meegetekend met het contract, bijvoorbeeld een echtgenoot, of ander familielid?

Hierover schrijft het keurmerk het volgende:

“… Als het leasecontract is ondertekend door twee personen en de andere persoon niet is overleden, kan de leaseovereenkomst niet wegens uw overlijden worden opgezegd. De andere persoon wordt dan de enige contractspartner…”

Maar… in de praktijk wijken meerdere leasemaatschappijen hier echter al wel vanaf in een dergelijke situatie. Ze vragen daarbij mogelijk wel om een kopie van de akte van overlijden.

De ANWB schrijft hierover bijvoorbeeld: “…In situaties van overlijden, scheiding, gedwongen ontslag, arbeidsongeschikt en het ontbinden van een geregistreerd partnerschap kan dat (opzeggen) zelfs kosteloos (zonder eindafrekening)…”


En Athlon schrijft: “…Athlon hanteert het protectieplan, waardoor je jouw private lease contract in geval van gedwongen ontslag*, echtscheiding of overlijden boetevrij kan opzeggen…”

Het verschilt echter per leasemaatschappij hoe flexibel ze zich opstellen richting de tweede contractant. Wij adviseren daarom in ieder geval z.s.m. contact op te nemen met de betreffende leasemaatschappij. Wellicht nemen ze de auto kosteloos voor u in, zo niet dan kunt u vroegtijdig stappen nemen om de financiële gevolgen in te perken. Zo kunt u proberen het leasecontract over te laten nemen door iemand uit de eigen omgeving. Dat scheelt namelijk de opzegvergoeding. Mocht er in jouw omgeving niemand zijn die dat kan. Dan kun je de auto op onze site plaatsen om hem ter overname aan te bieden.

Het laatste aanbod in je mailbox? Schrijf je in voor onze updates